Όροι χρήσης

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
H χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.offerland.grείναι επιτρεπτή, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται υπό τους παρακάτω όρους, τους οποίους ο χρήστης καλείται να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα και να συναινέσει στην εφαρμογή τους, σε αντίθετη περίπτωση, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες αυτές. O χρήστης/μέλος/προβαλλόμενος/καταναλωτής παρακαλείται να τους διαβάσει και αν διαφωνεί, να μην επισκεφθεί την συγκεκριμένη ιστοσελίδα.
ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΣΤΩΝ / ΜΕΛΩΝ
Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι, παρόλο που το www.offerland.gr παρέχει στο χρήστη/προβαλλόμενο του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση/δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης /προβαλλόμενος  είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του www.offerland.gr. Το www.offerland.gr  δεν είναι δυνατό, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται ή αποστέλλεται για ανάρτηση από τους χρήστες/ προβαλλόμενους του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου.
Ο χρήστης/προβαλλόμενος/καταναλωτής κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του
www.offerland.gr μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το www.offerland.gr , για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο στους χρήστες/καταναλωτές/προβαλλόμενους από τις υπηρεσίες του www.offerland.gr.
1.Οι υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου www.offerland.gr συνίστανται στην συγκέντρωση και προβολή όλων των προσφορών περιορισμένης χρονικής διάρκειας της αγοράς κατά τρόπο που ο χρήστης – καταναλωτής να ενημερώνεται άμεσα και εύκολα.
2.Η επικοινωνία με το www.offerland.gr απαιτεί την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας στον οικείο χώρο αυτού και περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την μεταξύ μας επικοινωνία και την ομαλή λειτουργία του site, ενώ δεν θα ανακοινωθούν σε τρίτους και δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς δίχως την άδεια του προβαλλόμενου ή του καταναλωτή. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/προβαλλόμενου/καταναλωτή των υπηρεσιών του www.offerland.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το www.offerland.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών/μελών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης/μέλος/προβαλλόμενος/καταναλωτής δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.offerland.gr. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/μέλους/προβαλλόμενου/καταναλωτή δεν αποκαλύπτονται παρά μόνο σε περίπτωση νομικών απαιτήσεων που θα βοηθήσουν για τον εντοπισμό και την πρόληψη πιθανών παράνομων πράξεων.
Για να καταστήσουμε την περιήγηση στο site καλύτερη στους επισκέπτες μας, περιστασιακά μπορούμε να προσφέρουμε μερικά πρόσθετα χαρακτηριστικά γνωρίσματα από κοινού με άλλους τρίτους φορείς παροχής υπηρεσιών. Συνεπώς, μπορούμε να καταστήσουμε τις πληροφορίες σας διαθέσιμες σε αυτούς τους φορείς παροχής υπηρεσιών. Τo www.offerland.gr δεν θα αποκαλύψει τις πληροφορίες που συλλέγει on-line από σας για να επιτρέψει στους τρίτους να χρησιμοποιήσουν τέτοιες πληροφορίες στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή να στείλουν μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο άλλες προωθητικές προσφορές άμεσα σε σας εκτός αν έχετε επιτρέψει / αποδεχτεί στo www.offerland.gr  να λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες για τους σκοπούς της λήψης των προωθητικών προσφορών από τέτοιους τρίτους. Εάν επιλέγετε να λάβετε αυτές τις προωθητικές προσφορές, κατόπιν οι πληροφορίες σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το άμεσο μάρκετινγκ ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3. Ελευθέρως δε οι χρήστες μπορούν, εφ’όσον διακόψουν την χρήση των υπηρεσιών του site, αν το επιθυμούν, να ζητήσουν την διαγραφή των στοιχείων τους από την βάση δεδομένων μας. 
ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Το  www.offerland.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/καταναλωτή με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται σε αυτό και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
4.Στους χρήστες/διαφημιστές έχουμε δυνατότητα να γνωστοποιούμε στατιστικές πληροφορίες (reports) σχετικά με την επισκεψιμότητα του www.offerland.gr, που σαφώς δεν θα περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα των χρηστών/καταναλωτών.
5. Η χρήση του www.offerland.gr για τον χρήστη /καταναλωτή είναι εντελώς δωρεάν.
6.Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση ή τροποποίηση των παρεχομένων υπηρεσιών από τους χρήστες, ενδεικτικώς αναφέρουμε ότι απαγορεύεται η αντιγραφή ή και χρήση δεδομένων, λογοτύπων εταιριών, εικόνων και λοιπών στοιχείων που προβάλλονται, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.
7.Απαγορεύεται η χρήση του www.offerland.gr για σκοπούς παράνομους, αντισυμβατικούς, ενάντιους στα χρηστά ή συναλλακτικά ήθη.
8.Οι εμφανιζόμενες προσφορές έχουν σκοπό μόνο διαφημιστικό και ενημερωτικό.
9.Η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του www.offerland.gr και αυτής της δημιουργίας των γραφικών μιας καταχώρησης είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη/προβαλλόμενου.
10. Η εταιρία μας δεν ελέγχει και δεν φέρει καμμία ευθύνη για τις πληροφορίες που παρέχουν ή τις καταχωρήσεις που κάνουν οι χρήστες/προβαλλόμενοι μέσω του www.offerland.gr, ούτε εγγυάται την ποιότητα, ασφάλεια ή νομιμότητα των καταχωρημένων ειδών, ή της ακρίβειας ή της αλήθειας της περιγραφής τους εκ μέρους των χρηστών/προβαλλόμενων..
11.Ο τρόπος καταχώρησης γίνεται είτε ηλεκτρονικά σύμφωνα με την φόρμα που υπάρχει στον οικείο χώρο του www.offerland.gr, είτε τηλεομοιοτυπικώς με συμπλήρωση του αντίστοιχου εντύπου, είτε με ταχυδρομική αποστολή.
12.Η εταιρία μας δεν εγγυάται την συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, ενώ παράλληλα διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης ή διακοπής προσωρινής ή οριστικής μέρους ή του συνόλου των παρεχομένων υπηρεσιών άνευ σχετικής προειδοποιήσεως των χρηστών και των διαφημιζόμενων εταιρειών.
13.Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο χρήστης/καταναλωτής/προβαλλόμενος από τις υπηρεσίες του ιστοχώρου.
14.Ο χρήστης/προβαλλόμενος/καταναλωτής ευθύνεται έναντι της εταιρίας για κάθε ζημία αυτή υποστεί από την κακή ή ενάντια στους όρους του παρόντος ή του νόμου χρήση των υπηρεσιών της εκ μέρους του.
15.Οι ως άνω όροι χρήσης μπορούν να τροποποιηθούν οποτεδήποτε με την δημοσιοποίησή τους στην παρούσα θέση αλλά και στις ανακοινώσεις του www.offerland.gr και ισχύουν για όλους τους χρήστες/προβαλλόμενους/καταναλωτές.
16.Η πολιτική χρεώσεων για τους χρήστες/προβαλλόμενους/καταναλωτές του www.offerland.gr μπορεί να μεταβληθεί απροειδοποίητα και βάσει των εκάστοτε αναγκών του www.offerland.grγια ολοένα και καλύτερες προσφερόμενες υπηρεσίες. Παρέχεται όμως η δυνατότητα εντός τριών ημερών από την ημέρα που θα λάβει γνώση ο χρήστης/προβαλλόμενος της μεταβολής να αποχωρήσει σε περίπτωση που δεν συμφωνεί. Σε κάθε περίπτωση θα ισχύει το ιδιωτικό συμφωνητικό που θα έχει υπογραφεί με τους χρήστες/προβαλλόμενους.  
17.Οι χρήστες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα τους διαχειριστές για οποιοδήποτε αρνητικό στοιχείο υποπέσει στην αντίληψή τους, είτε αυτό περιλαμβάνει ανακριβή ή λάθος καταχώρηση, είτε παραπλανητικό ή ενάντια στα χρηστά ήθη ή/και στη δημόσια τάξη περιεχόμενο ή/και υλικό.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Εφόσον, ο χρήστης/μέλος/καταναλωτής επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του www.offerland.gr πρέπει να συμφωνεί με τα παρακάτω:
Να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το
www.offerland.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του. Να διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.Ο χρήστης/μέλος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Ο χρήστης/μέλος συμφωνεί να ειδοποιεί άμεσα το www.offerland.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του και οποιαδήποτε γενόμενη ή και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, ο χρήστης/μέλος ευθύνεται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από τον λογαριασμό του στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Το www.offerland.gr  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.
18.Οι χρήστες/προβαλλόμενοι από τη στιγμή που δεν διαφωνούν με τα αναγραφόμενα στοιχεία στις προβαλλόμενες καταχωρήσεις τους και αυτές δεν εμπεριέχουν λάθος, καλούνται να τηρήσουν ότι αυτή αναγράφει.
19.Οι καταχωρήσεις των προσφορών (καθώς και οι εγκρίσεις αυτών όταν γίνονται ηλεκτρονικά) πραγματοποιούνται το αργότερο σε τέσσερις ( 4 ) εργάσιμες ημέρες από την εντολή.
20.Η εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αρνηθεί καταχώρηση προσφορών διαφημιζόμενων (που προσβάλλουν χρηστά ήθη- εθνικά θέματα-παράνομο υλικό κτλ).
 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ - ΟΡΟΙ
Το υλικό των διαφημίσεων που περιέχεται στον δικτυακό τόπο www.offerland.gr είναι υλικό σταλμένο από τρίτους. Ο δικτυακός τόπος www.offerland.gr  αποποιείται κάθε ευθύνης για το υλικό αυτό, αλλά έχει το νόμιμο δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) εάν αυτό είναι ανακριβές, προσβλητικό, χυδαίο ή ρατσιστικό να το απαλείψει από τον δικτυακό του τόπο. Σε περίπτωση που χρήστης εμπλακεί σε εμπορική συναλλαγή με διαφημιζόμενο ή τρίτο αντισυμβαλλόμενο μέλος, τότε η εμπορική συναλλαγή αυτή θα ακολουθεί τους όρους συναλλαγών του αντισυμβαλλόμενου μέλους και όχι του δικτυακού τόπου. Ο δικτυακός τόπος www.offerland.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) με άλλους δικτυακούς τόπους το περιεχόμενο των οποίων δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και ο δικτυακός τόπος ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο τους. Σε περίπτωση πoυ το www.offerland.gr λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος.
Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του
www.offerland.gr για:
1.Ανάρτηση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα.
2.Πρόκληση βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
3.Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/προβαλλόμενου ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
4.Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/ προβαλλόμενων με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του
www.offerland.gr.  
5.Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
6.Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών μυστικών).
7.Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και μη προσκαλούμενων από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mails) και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
8.Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
9. Ανάρτηση, δημοσίευση, ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση τυχερών παιχνιδιών, παιχνίδια καζίνου, τζόγου και πάσης φύσεως παιχνιδιών που έχουν σαν συνέπεια το κέρδος.
10. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του www.offerland.gr , ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
11. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του
www.offerland.gr.
12. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών/μελών (όπως η συλλογή ή και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών.
13.Προβολή υλικού, πχ εντύπων, βιβλίων και άλλα σχετικών με θέματα θρησκειας εκτος από της επίσημης του ελληνικού κράτους καθώς και ανατολίστικων ιδεών περί γιογκας και άλλα.
14. Υλικού σεξουαλικού περιεχομένου, πχ σχετικών βιβλίων ή προκλητικών εικόνων.
Ο χρήστης/μέλος του www.offerland.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι το www.offerland.grδεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι το www.offerland.grκαι οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του www.offerland.gr. Επίσης, το www.offerland.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια, ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το www.offerland.gr  ή κατατίθεται για ανάρτηση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που διατίθενται στο www.offerland.gr , των σελίδων χρηστών και όλων των άλλων υπηρεσιών του www.offerland.gr. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet) και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Συγκεκριμένα, ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.
21. Η ακριβής ημερομηνία και το διάστημα προβολής των καταχωρήσεων στον χώρο του www.offerland.gr  είναι αυτή που θα συμφωνηθεί ανάμεσα στην εταιρία και στον εκάστοτε διαφημιζόμενο και θα αναγράφεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό που θα έχει ήδη υπογραφεί.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
22. Οι ανωτέρω όροι διέπονται και συμπληρώνονται, όπου δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, στις οποίες έχει προσχωρήσει η Ελλάδα. Αρμόδια δικαστήρια για οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με το παρόν είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.offerland.gr και του χρήστη υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο τους χρήστες του. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση το www.offerland.gr  διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων μέσα στο υπάρχον νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.offerland.gr . Σε περίπτωση μη ύπαρξης κατάλληλης παραγράφου για την επίλυση προβλήματος που αφορά στην χρήση του www.offerland.gr, μπορεί να γίνει χρήση μιας ή περισσοτέρων παραγράφων του παρόντος. Οι τίτλοι των επιμέρους παραγράφων του παρόντος δεν περιορίζουν και δεν ορίζουν την εφαρμογή του περιεχομένου τους αυτούσιο ή σε συνδυασμό με άλλες παραγράφους.
ΒΛΑΒΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Ο χρήστης/μέλος/προβαλλόμενος του www.offerland.gr κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το www.offerland.gr  και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του www.offerland.gr .
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.offerland.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης/μέλος των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του www.offerland.gr  στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Το www.offerland.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το www.offerland.gr  δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι servers μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλου είδους επιβλαβή αρχεία. Το κόστος των ενδεχόμενων βλαβών το αναλαμβάνει ο χρήστης /μέλος και σε καμία περίπτωση το www.offerland.gr .
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο www.offerland.gr  αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το www.offerland.gr  αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του www.offerland.gr, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών
To
www.offerland.gr  δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την αρτιότητα, την ακρίβεια περιγραφής, την διάρκεια, την πληρότητα, την νομιμότητα, την ισχύ και την αλήθεια των πληροφοριών των κουπονιών και προσφορών που είναι στον ιστοχώρο καθώς προέρχονται από τους πελάτες του, καθώς και για την απόδοση της έκπτωσης και την διαθεσιμότητα των πραγματικών προϊόντων από τους πελάτες του www.offerland.gr προς του επισκέπτες του. Επίσης δεν ελέγχει την δυνατότητα των πελατών/προβαλλόμενων του να διαθέσουν προϊόντα ή και των χρηστών του να αγοράσουν.
To
www.offerland.gr  δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την αρτιότητα, την ακρίβεια περιγραφής, την διάρκεια, την πληρότητα, την νομιμότητα, την ισχύ και την αλήθεια των πληροφοριών των διαφημίσεων που είναι στον ιστοχώρο καθώς προέρχονται από τους πελάτες του. Το www.offerland.gr  δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των κουπονιών, προσφορών, διαφημίσεων κτλ που είναι στον ιστοχώρο.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Ανήλικοι επισκέπτες του www.offerland.gr δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.offerland.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από το www.offerland.gr . Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το www.offerland.gr δεν φέρει καμία ευθύνη. Τα παιδιά πρέπει πάντα να πάρουν την άδεια από τους γονείς τους πριν στείλουν οποιεσδήποτε πληροφορίες μέσω του Διαδικτύου. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες εγγραφούν στο site ή και επισκεφτούν σελίδες ή υπηρεσίες της ιστοσελίδας, το www.offerland.grδεν φέρει καμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενό του ή για οποιαδήποτε χρήση του δικτυακού τόπου.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Σήματα, λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.offerland.gr συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.offerland.gr  απαγορεύεται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί ή αναδημοσιευθεί χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του.
ΕΝΑΡΞΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το www.offerland.gr  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες. Το www.offerland.gr διατηρεί το δικαίωμα να κλείνει νωρίτερα, να παρατείνει ή να ακυρώνει καταχωρήσεις, καθώς και να καταργεί υπηρεσίες όταν υπάρχουν νομικοί ή τεχνικοί λόγοι για να γίνει αυτό (συμπεριλαμβανομένων τεχνικών δυσκολιών του www.offerland.gr ή του Internet). Εφόσον είναι πρακτικά δυνατό, θα υπάρχει πρότερη ενημέρωση των μελών του www.offerland.gr . Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη λειτουργία, αλλά δεν παρέχεται εγγύηση ότι όλες οι υπηρεσίες θα λειτουργήσουν με επιτυχία. Σε καμία περίπτωση το www.offerland.gr  δεν ευθύνεται για την απώλεια ή την αποτυχία αποθήκευσης ή την καταστροφή οποιωνδήποτε e-mail, αρχείων ή άλλου περιεχομένου, το οποίο διατηρείται ή διακινείται μέσω οποιασδήποτε υπηρεσίας του.
ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Εμείς και οι συνεργάτες μας, σας παρέχουμε τις υπηρεσίες του www.offerland.gr «ως έχουν» και χωρίς καμιά γραπτή ή άλλη εγγύηση. Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση νομικής ή οικονομικής αντιδικίας σε σχέση με την παραβίαση του παρόντος, το www.offerland.gr , το προσωπικό και οι συνεργάτες του δεν φέρουν καμία ευθύνη, την οποία αναλαμβάνετε εξ' ολοκλήρου εσείς σε κάθε νόμιμη απαίτηση τρίτων.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το www.offerland.gr  διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του / των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει τους όρους χρήσης του www.offerland.gr.
LINKS (ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ)
Το www.offerland.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω links ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη του χρήστη, οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το www.offerland.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ΆΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Μπορούμε περιστασιακά να δημοσιεύσουμε τις πληροφορίες για τους επισκέπτες μας, για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία, την ασφάλεια των επισκεπτών, ή τους πελάτες, το κοινό ή το www.offerland.gr. Δεδομένου ότι η επιχείρησή μας αυξάνεται, μπορούμε να αγοράσουμε ή να πωλήσουμε διάφορες υπηρεσίες. Στο γεγονός ότι μια άλλη επιχείρηση αποκτά το www.offerland.gr , οι πληροφορίες για τους επισκέπτες μας θα ήταν μεταξύ των μεταφερμένων προτερημάτων/ιδιοτήτων/πληροφοριών, ή ακόμα και αν αλλάξει domain (πχ από www. www.offerland.gr, www.offerland.com, το site μεταφέρεται ως ενότητα (πχ.Σε μας από www.offerland.gr σε www.offerland.com)
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ
Όλες οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται σε ελεγχόμενη βάση δεδομένων προσιτή μόνο στο www.offerland.gr.  Εντούτοις, όσο αποτελεσματικό κι εάν να είναι οποιοδήποτε μέτρο ασφάλειας, κανένα δεν είναι αδιαπέραστο. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια της βάσης δεδομένων μας, ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε εκείνες τις πληροφορίες που παρείχατε, ότι δεν θα διαρεύσουν στο Διαδίκτυο.
ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ www.offerland.gr  
Πελάτες μας είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα. Διαχωρίζονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας καθώς έχουν καταχωρήσει σε εμάς, εντολή καταχώρησης για την προσφορά της εταιρίας τους. Εκείνοι ευθύνονται για το περιεχόμενο, την αρτιότητα, την ακρίβεια περιγραφής, την διάρκεια, την πληρότητα, την νομιμότητα, την ισχύ και την αλήθεια των πληροφοριών των προσφορών που είναι στον ιστοχώρο, καθώς για την απόδοση της έκπτωσης και την διαθεσιμότητα των πραγματικών προϊόντων από αυτούς προς του επισκέπτες του www.offerland.gr . Πελάτες μας είναι επίσης και εκείνοι που έχουν καταχωρήσει σε εμάς συμφωνητικό για διαφήμιση στο site. Παρομοίως εκείνοι ευθύνονται για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την διάρκεια και την αλήθεια των πληροφοριών και των διαφημίσεων που είναι στον ιστοχώρο. Πιθανόν να υπάρχουν και άλλες κατηγορίες πελατών. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να γίνεται πελάτης της εταιρίας μας απευθυνθείτε στο info@offerland.gr .
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
Σε περίπτωση χρήσης πιστωτικής κάρτας, από τον χρήστη για την εξόφληση υπηρεσιών / συνδρομών του www.offerland.gr, τα στοιχεία της δεν αρχειοθετούνται και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση στο www.offerland.gr  εμφανίζονται μόνο τα τέσσερα ψηφία από το νούμερο της κάρτας του χρήστη και η χρέωση γίνεται απευθείας από τον Server της συνεργαζόμενης τράπεζας. To www.offerland.gr  δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης προσωπικών δεδομένων που υιοθετούν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών.
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
Η εξόφληση χρέους του προβαλλόμενου μπορεί να γίνει με μετρητά ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που διαθέτουμε. Η προβολή και διαφήμιση γίνεται κατόπιν εξοφλήσεως του χρέους.
ΧΡΗΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ
Tα εκπτωτικά κουπόνια χρησιμοποιούνται από κατοίκους Ελλάδος, άνω των 18 ετών, οι οποίοι δέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης. Η έκπτωση και η διαθεσιμότητα των προϊόντων ισχύει με την ευθύνη του πελάτη που καταθέτει εντολή καταχώρησης ως προς το www.offerland.gr. Η έκπτωση ισχύει μόνο για τα προϊόντα, καταστήματα και για την διάρκεια που αναγράφεται στο εκάστοτε κουπόνι. Το κουπόνι εκτυπώνεται από τον επισκέπτη του www.offerland.gr  και χρησιμοποιείται για το αναγραφόμενο προϊόν όχι σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή ανάλογα με το συμφωνηθέν με τον προβαλλόμενο. Δέχεται ο επισκέπτης την έκπτωση με την επίδειξη του κουπονιού πριν την αγορά  το οποίο επαφίεται στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη μας. Δεν έχει αντίκρυσμα σε μετρητά.
Ο χρήστης/προβαλλόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα στοιχεία που αναγράφονται στα κουπόνια, το ποσό της έκπτωσης, ή της προσφοράς, τη χρονική διάρκειά τους, καθώς και την νομιμότητά τους.
ΧΡΗΣΗ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ DEAL
Tα εκπτωτικά κουπόνια χρησιμοποιούνται από κατοίκους Ελλάδος, άνω των 18 ετών, οι οποίοι δέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης. Η έκπτωση και η διαθεσιμότητα των προϊόντων ισχύει με την ευθύνη του πελάτη που καταθέτει εντολή καταχώρησης ως προς το www.offerland.gr. Η έκπτωση ισχύει μόνο για τα προϊόντα, καταστήματα και για την διάρκεια που αναγράφεται στο εκάστοτε κουπόνι. Το κουπόνι εκτυπώνεται από τον επισκέπτη του www.offerland.gr  και χρησιμοποιείται για το αναγραφόμενο προϊόν όχι σε συνδυασμό με άλλες προσφορές ή ανάλογα με το συμφωνηθέν με τον προβαλλόμενο. Δέχεται ο επισκέπτης την έκπτωση με την επίδειξη του κουπονιού πριν την αγορά  το οποίο επαφίεται στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη μας. Δεν έχει αντίκρυσμα σε μετρητά.
Ο χρήστης/προβαλλόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα στοιχεία που αναγράφονται στα κουπόνια, το ποσό της έκπτωσης, ή της προσφοράς, τη χρονική διάρκειά τους, καθώς και την νομιμότητά τους.
Η ακύρωση αγοράς του κουπονιού από τον καταναλωτή μπορεί να γίνει εντός 4 ημερολογιακών ημερών. Με το πέρας αυτών των ημερών επιστρεφει η offerland τα χρήματα στον επιχειρηματία οπότε ο καταναλωτής πρέπει να απευθυνθεί στην εκάστωτε συνεργαζόμενη με την offerland επιχείριση για την επιστροφή των χρημάτων του στο ακέραιο του ποσού, εφόσων εκείνος ζητήσει ακύρωση και δεν μπορεί να έχει καμιά επιπλέον αξίωση από την offerland.
Το κουπόνι το οποίο έχει ξεκινήσει η εξαργύρωσή του δεν ακυρώνεται. Τα ληγμένα κουπόνια δεν ακυρώνονται και δεν επιστρέφονται τα χρήματα.
Αποκλειστική ευθύνη για την σωστή εξυπηρέτηση των καταναλωτών ως προς την χρήση των κουπονιών, έχουν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Σε περίπτωση κλεισίματος συνεργαζόμενης επιχείρισης, η offerland δεν φέρει καμιά ευθύνη στην επιστροφή των χρημάτων των κουπονιών στους καταναλωτές, εφόσων έχουν παρέλθει 4 εργάσιμες ημέρες από την διακοπή της προβολής της εκάστωτε προσφοράς.
Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter του offerland.gr και μάθετε πρώτοι όλες τις προσφορές!


   
facebook find us

Email: